Tilbage til forsiden
Søg her: 
Skulpturer Malerier Keramik
 
Figurative skulpturer
Bjørnefigur

Materiale:
Gips

Adresse:
Roskilde Bibliotek
Dr. Margrethesvej 14
4000 Roskilde

Placering:
Roskilde Bibliotek
(se interaktivt kort nedenfor - klik her)
Tilgængelig:
I bibliotekets åbningstid

Figuren er gipsmodel til "Bjørnebrønden", opstillet i Nykøbing F.
Tilhører: Roskilde Bibliotek


Kunstneren
Mogens Bøggild (1901-1987)
Uddannelse:
Kunstakademiet i København 1919-1924

Mogens Bøggild begyndte allerede som dreng at modellere dyr, men lærte først at tegne på Kunstakademiet. Einar Utzon-Frank tilskyndede B. til at gå i Zoologisk Have, for der at lære sig dels at fastholde det flygtige indtryk og dels at gennemarbejde sin tegning, begge dele som hjælp til det egentlige arbejde med skulpturen. For B. fungerede tegningen dog også som et selvstændigt kunstnerisk udtryk. B.s kunst tager sit afsæt i en stor respekt for og kærlighed til naturen, som han studerede med videnskabelig interesse. Gennem skitser på papir og i ler arbejdede han sig stadig tættere ind på det færdige arbejde, der dog altid bevarede skitsens friskhed. Der er således ikke noget klart skel mellem forarbejder og færdigt værk hos B., hvilket var et brud med det klassiske krav om afsluttethed. Blandt hans tidligste arbejder finder man medaljer og relieffer. Derefter bevægede han sig mod stadig højere relieffer for til sidst at give sig i lag med friskulpturen. I starten arbejdede han i ler, gips og cement, siden med bronze og sten. B. foretrak at modellere sine arbejder op frem for at hugge dem ud, hvilket muligvis hænger sammen med, at han gerne selv ville have kontrol over hele fremstillingsprocessen og ikke overlade noget til assistenter. B. erkendte, at tiden var løbet fra den monumentale skulptur og "gjorde sig fri af plinten". Mange af hans skulpturer har derfor ingen sokkel eller fodstykke.. B.s hovedværk er Grisebrønden, 1941-50, i Århus. B. har gennem sit lange professorat haft stor betydning for flere yngre kunstnere. På sit felt må B. betragtes som førende i dansk kunst i omkring et halvt århundrede.

Læs mere om Mogens Bøggild (1901-1987) her