Tilbage til forsiden
Søg her: 
Skulpturer Malerier Keramik
 
Figurative skulpturer
Puppe

Skabelsesår:
2000
Opsat år:
2000
Materiale:
Granit

Adresse:
Roskilde Havn, Havnevej
4000 Roskilde

Gave fra Højesteretssagfører C.L. Davids legat for slægt og venner i 2000
tilhører: Roskilde Kommune


Kunstneren
Inge-Lise Koefoed (født 1939)
Uddannelse:
Billedhugger, uddannet på Kunsthåndværlerskolen, Kbh. (keramisk afd., Olaf Stæhr-Nielsen, Gunnar Ditlevsen, Birte Weggerby) 1956-60. Som ung var hun ansat som designer på Den kongelige Porcelainsfabrik, men fra 1965 har hun haft eget værksted som billedhugger. Hendes store relieffer af hvidt, uglaseret porcelæn, udført som udsmykninger til danske repræsentationer i udlandet, og som udelukkende spiller på lys- og skyggevirkninger i overfladen, er dog udført på fabrikken. Derefter gik K. over til at arbejde i marmor, hvor indhuggede, bølgende streger står som spor, der bryder de glatte, stive overflader. Helt anderledes er de følgende arbejder i granit. Hun vælger sine sten med omhu og forsøger med tilføjelser af rytmisk-ornamentale linieforløb at frigøre den oprindelige, organiske form.
K.s værker er en hyldest til alt levende. Hun tager udgangspunkt i naturen, og motivverdenen er inspireret af kranier, fossiler og insekter. Hendes værker beskriver metabolismen, dvs. naturens vekselvirkning, livets begyndelse, fortsættelse og uendelighed. De er derved en slags frugtbarhedssymboler, men samtidig budskaber om at holde naturen i balance.

Læs mere om Inge-Lise Koefoed (født 1939) her