Tilbage til forsiden
Søg her: 
Skulpturer Malerier Keramik
 
Nonfigurative skulpturer
Cirkelbuen

Opsat år:
1990
Materiale:
Sten og bronze

Adresse:
RUC, Universitetsvej 1
4000 Roskilde

Stor bue bygget i granit med bronzefigurer.
Tilhører: Roskilde Universitetscenter


Kunstneren
Bjarne v. H.H. Solberg (født 1945)
Uddannelse:
autodidakt

Bjarne v.H.H. Solberg arbejder ud fra et givet rum og dets billedkunstneriske muligheder. Hans værker består af stedbestemte og tidsbegrænsede installationer, hvor han arbejder med enkle former og figurer i et bredt spektrum af materialer. Allerede i de tidlige installationer ansloges S.´ fascination af magi og det irrationelle og hans ønske om at skabe et sansemættet sted for beskueren. I ofte monumental størrelse har S. siden visualiseret en række basale kontrastpar som liv og død, lys og mørke, hvor proces og forvandling fra en tilstand til en anden er en bærende del af det kunstneriske projekt. Han anvender materialer, der har konstruktion og destruktion som egenskaber såsom kul, gasflammer, olie eller bly. I samspil med værkernes titler åbner materialernes dobbeltbetydninger for metafysiske og symbolske tolkninger. Fem gasflammespyende ti meter høje amforaer i bly, ophængt i den store B&W- hals længdeakse i 1989, forbandt gulv med loft og udfyldte rummet visuelt. Under hver amfora stod et stort jernkar fyldt med sort spildolie, der dryppede ned fra amforaen. De monumentale vertikalers samspil med lydsiden, komponeret af Carsten Møller, omdannede industribygningen til et suggererende tankerum. Ofte videreføres og udbygges ideer fra en installation til den næste, og rækken af værker knyttes sammen af en repetition af en udvalgt figur, ofte en monumental vertikal. Der opnås en karakteristisk pirrende atmosfære, hvor den musikalske lydside er en vigtig dimension.

Læs mere om Bjarne v. H.H. Solberg (født 1945) her