Tilbage til forsiden
Søg her: 
Skulpturer Malerier Keramik
 
Kirsten Lockenwitz (født 1932)

Født år:
1932

Uddannelse:
Kunstakad. Kbh., Sk. for Mur- og Rumkunst (Niels Lergaard og Dan Sterup-Hansen)

Kirsten Lockenwitz var først elev af Niels Lergaard og senere Dan Sterup-Hansen, og hendes arbejder fra tiden på Akademiet 1962-67 beskriver en bevægelse fra det halv- til det helabstrakte, ligesom hendes farveholdning bevægede sig mod det klare og stærkt farvestrålende. I denne undersøgende fase forsøgte hun sig også med keramikken. Den, og især de problemer, den skabte for hende i de sidste akademiår, var indledningen til en række arbejder i plastic eller akryl, der fra 1974 skulle blive hendes kendemærke og hovedområde. L. forlod Akademiet inden afgangseksamen for at fortsætte eksperimenterne med industrielle materialer, bl.a. glas- og neonrør. Hun arbejdede fra 1970erne i det væsentligste med lineære forløb og udnyttede dels materialernes farvemættede flader og dels deres transparens og spejleffekt i forhold til neonrørene. Gennem hele sin produktion lægger L. sig delvis i forlængelse af den konstruktive linie, der går gennem dansk kunst specielt fra 1940rne, men er i lige så høj grad præget af dele af 1960ernes amerikanske kunst. Hendes vej fra de abstrakte billeder til de senere rent nonfigurative viser en fordybelse i liniens udtryk. Fra det elegante, dekorative til det forfinede, intense og monumentale. Hendes interesse går i retning af en spirituel, poetisk holdning, hvor hendes arbejder med lys kobler sig på denne interesse for en meditativ verden af renhed og åndeligt lys.

Udstillinger:
KE 1959-63 (som Kirsten Lausten-Hansen); Charl. Forår 1962-63, 1965; Sonde 1970; Koloristerne 1971, 1974; Den frie Udst. 1975, 1987-95; Kammeraterne 1979; IXEX, Fyns Kunstmus. m.fl. 1980; Ung da. kunst 1980, Charl.borg 1980; Et spil, smst. 1985. Separatudstillinger: Trefoldigheden, Kbh. 1967; Charl.borg 1977; Gal.huset, Kbh. 1979; Aarhus Kunstmus. m.fl. 1982-83 (retrosp.); Det da. Hus, Paris m.fl. 1984-85; Den frie Udst. bygn. 1990.

I Roskilde Kommune har vi registereret 1 værk af Kirsten Lockenwitz (født 1932):
 
Neonrør:
deponeret af Statens Kunstfond
Læs mere...
Ligne d´Azur – triptykon