Tilbage til forsiden
Søg her: 
Skulpturer Malerier Keramik
 
Paul Gernes (1925-1996)

Født år:
1925
Død år:
1994

Uddannelse:
Paul Gernes blev uddannet som litograf. Hans tidligste billeder er påvirket af J.F. Willumsen, Henri Matisse og neoimpressionisme. I 1948-49 vendte han sig mod et rent non-figurativt billedsprog. Hans debutbilleder på KE 1949 bygger på lineære motiver, der krydser hverandre i vinkelrette forløb. I løbet af halvtredserne arbejdede G. med prototyper til møbler og lamper og forholdt sig tvivlende over for maleriet. Han deltog dog i konkurrencen om et monument til Risø 1956 med et skulpturudkast. I 1959-60 genoptog han maleriet med de lineært baserede kompositioner og koloristiske, søgende billeder, der snart opløste sig i mere spontane, abstrakte former. I 1961 dannede han sammen med Troels Andersen Den eksperimenterende kunstskole, der som lærere i de første år bl.a. fik Roger Pring, Richard Winther og Jørgen Rømer. G. blev den drivende kraft i skolen. Hans maleri vekslede nu mellem enkle variationer af de geometriske grundformer eller bogstaver og materialeprægede eksperimenter med brug af collage eller direkte udstilling af objekter. I 1968 blev han opfordret til at dekorere forhallen på det nye Amtssygehus i Herlev. Han påvirkede arkitekterne til at opgive deres plan om "det hvide hus i det grønne" til fordel for en stærkt polykrom farvesætning af såvel gange som syge- og operationsstuer. G. stod endog for udvælgelsen af gardinstoffer og billeder til sygestuerne. Fra 1976 forestod han enten sammen med arkitekter eller alene farvesætning og valg af materialer til interiører, fortrinsvis i industri- og i offentlige bygninger. Et særlig omstridt og markant udendørs arbejde var farvesætningen af Paladsteatret i Kbh. (1989) der udløste en heftig debat. I 1985-91 var G. professor i mur- og rumkunst på Kunstakademiet i København. Han gennemtvang her særlige optagelsesregler for sin afdeling i et forsøg på at ændre uddannelsens kvalitet og indhold. Samtidig involverede han sine elever i mange af sine opgaver. G. har i artikler angrebet udviklingen i den moderne kunst og har fremført et forsvar for en bredere baseret kunstopfattelse, der kan præge samfundet gennem udformningen af bolig og arbejdsmiljøer.

Udstillinger:
Kunstnernes Efterårsudstilling 1949, 1956, 1966, 1967; Charlottenborgs Forårsudstilling 1966, 1968; Charlottenborgs Efterårsudstilling 1965, 1981; Ung dansk kunst, Louisiana 1967; Kastrupgårdsamlingen 1978; Triennale, Museum of Modern Art, Toyama, Japan, 1984; Homo Decorans, Louisiana 1985; biennale, Venezia 1988-89.

I Roskilde Kommune har vi registereret 1 værk af Paul Gernes (1925-1996):
 
Granit:
Paraply