Tilbage til forsiden
Søg her: 
Skulpturer Malerier Keramik
 
Fridericia, William (1909-1996)

Født år:
1909
Død år:
1996

Uddannelse:
Billedkunstner, som er uddannet ved Kunstakademiet i København, og som forinden var elev af P. Rostrup Bøyesen (Statens Museum for Kunst) 1934-37. Efter kunstakademiet, gik Fridericia desuden på freskoskole, hvilket han yderligere udviklede ved rejser til Venezia, San Cataldo og Rom. Fra starten af 50erne arbejdede Fridericia fortrinsvis som billedhugger og var især fascineret af skår, med hvilke han skabte naivistisk prægede værker. I 1954 blev han medlem af Koloristerne, hvor han i perioden 1981-89 desuden var formand.

William Fridericia fik, ligesom malervennen Mogens Andersen, sin første skoling hos Peter Rostrup Bøyesen på Statens Museum for Kunst. Her fik han lært de grundliggende kompositionelle færdigheder gennem lærerens positive og konstruktive kritik, først af tegninger udført efter skulpturer i Afstøbningssamlingen og siden af maleriet. Ligesom de fleste i generationen blev F. stærkt optaget af den nye franske kunst og fandt hurtigt et ståsted i tungt malede oplevelser af bystemninger, opstillinger og især figurer. F. kendte Lundstrøms pakkassebilleder og oplevede også, hvordan Heerup i 2. halvdel af 1930rne arbejdede med sine skraldeskulpturer. Optaget af både den kunstneriske proces og af det ideologiske indhold, skabte også F. en række skraldebilleder, delvis figurative fremstillinger, der på en gang vidner om den sikre disposition af billedfladen og demonstrerer den samme bløde og mørke tone, som kendes fra hans maleri. Fra begyndelsen af 1950erne har F. især arbejdet som billedhugger. I begyndelsen som en fortsættelse af skraldebillederne med tilfældigt opsamlede keramiske skår, hvis umiddelbare æstetik optog ham. Siden mere systematisk i en mosaikagtig teknik, hvor han sammenklæbede eller murede stykkerne op til fabulerende, næsten naivistiske billeder, oftest med et ikke ubetydeligt humoristisk islæt.

Udstillinger:
Kunstnernes Efterårsudstilling 1935, 19637-41; Koloristerne 1952; Charlottenborg Efterårsudstilling 1953-54, 1957; Athenæum, København 1954.

I Roskilde Kommune har vi registereret 1 værk af Fridericia, William (1909-1996):
 
Keramiske skår:
Mosaikrelief på de ukendtes grav