Tilbage til forsiden
Søg her: 
Skulpturer Malerier Keramik
 
Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984)

Født år:
1911
Død år:
1984

Uddannelse:
Kunsthåndværkerskolen 1931, Kunstakademiet 1932-33

Sonja Ferlov Mancoba ville oprindelig være maler. Ind til 1936 udførte hun ekspressionistisk og kubistisk prægede landskaber og opstillinger. Hun kom i 1932 i forbindelse med Vilhelm Bjerke Petersen, der introducerede hende til den abstrakte kunst. Hos Bizzie Høyer mødte hun Ejler Bille, og til kredsen, der blev til gruppen linien, sluttede sig også Richard Mortensen og Gustaf Munch-Petersen. Selvom Sonja Ferlov ikke deltog på liniens udstilling i 1934, hørte hun dog fra første færd til i gruppen. Under et sommerophold i Gudhjem i 1935 udførte hun dels sine to første skulpturer i ler, dels s.m. Richard Mortensen en samling "levende grene", sammenstillinger af grenstykker fundet på stranden, i slægt med de surrealistiske "objets trouvés". Gennem en slægtning, Carl Kjersmeier, havde hun førstehåndskendskab til afrikansk skulptur fra hans store samling, hvortil hun også introducerede sine kammerater. I 1936 rejste hun til Paris for at søge direkte kontakt med den moderne kunst. Hun fik atelier i en lille bygning, som hun delte med brødrene Diego og Alberto Giacometti. Bekendtskabet med Giacometti blev både kunstnerisk og personligt en livslang inspiration for hende. Hun fortsatte med at arbejde med maleri og tegning, og nåede frem til en næsten fuldstændig formopløsning, billedet blev reduceret til ansamlinger af enkle tegn, delvis inspireret af Miros kunst. Ved krigsudbruddet i 1939 var F. tvunget til at forlade Paris. Hjemkommet til Danmark udførte hun en stor maske, hvis voldsomme ekspressive og truende karakter spejlede hendes oplevelse af krigsudbruddet og adskillelsen fra den sydafrikanske kunstner Ernest Mancoba, som hun havde truffet i 1938. Efter få måneder fik hun udvirket en tilladelse til at vende tilbage til Paris, hvor hun i 1942 i en lejr for internerede britiske statsborgere blev gift med Mancoba. Under hele krigen fristede hun en besværlig skæbne i det besatte Paris. Hun arbejdede gennem alle krigsårene på en stor skulptur, hvis trekantagtige form dukker op fra plinten. Oprindelig var skulpturen gennembrudt, men med årene lukkede den sig til et sluttet volumen. Denne langsomme arbejdsform kom til at kendetegne hele hendes senere virke. I maj 1947 flyttede F. med sin mand til Kattinge uden for Roskilde. Hun blev medlem af Høst-udstillingen og gennem Jorn inddraget i Cobra. Efter afrejsen i 1951 fra Danmark blev F. stort set glemt i Danmark, og kun enkelte privatsamlere og ungdomsvenner tog vare på hendes billeder og skulpturer. Selv afbrød hun al forbindelse med fortiden. Hun boede i årene fra 1951-61 med sin mand og søn i en landsby, Oigny-en-Valois, ca. 80 km fra Paris. Hun udførte i halvtredserne kun enkelte mindre brændtlerskulpturer, der blev brændt i en almindelig ovn. Det var små statuetter af kvinde og mand, fortolket som fugleagtige væsener. I 1961 flyttede familien ind i en lille nedlagt butik i Paris. Jorn bestilte i 1962 et eksemplar i bronze af en ældre skulptur til sin samling i Silkeborg. Langsomt blev man i Danmark atter opmærksom på hendes indsats, bl.a. gennem Louisianas og Ny Carlsbergfondets køb. I sin langsomme arbejdsrytme skabte hun i de små forhold i butikken en række større skulpturer, der sammenfatter hendes tidlige inspirationer fra moderne skulptur og fra andre kulturers formsprog.Hun efterlod sig en række mindre skitser og udkast til skulpturer, der, selvom hun ikke betragtede dem som færdige, dog altid har en klar plastisk idé. Hun arbejdede i de store skulpturer direkte i gipsen og anså skulpturen for afsluttet dermed. Den efterfølgende støbning og patinering overlod hun til andre. Da hendes produktion er meget lille, gav hun i 1979 tilladelse til, at der kunne udføres 7 eksemplarer af hver skulptur. Mange af disse er nu i offentlige samlinger.

Udstillinger:
Den Frie udstilling 1968-71, Louisiana 1966, Nordjyllands Kunstmuseum 1974 m.fl.

I Roskilde Kommune har vi registereret 1 værk af Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984):
 
Bronze:
Gave fra Ny Carlsbergfondet. Tilhører: Roskilde Kommune. Skulpturen findes i 6 eksemplarer. Dette eksemplar er mærket III/VI og er således nr....
Læs mere...
Effort commun