Tilbage til forsiden
Søg her: 
Skulpturer Malerier Keramik
 
Thorvald Hagedorn-Olsen (1902-1996)

Uddannelse:
Billedkunstner, som startede som malersvend i Svendborg; Hagedron-Olsen gik på Teknisk Skole, Kbh. (Thorsen) i 1923-24; Othon Friesz´ atelier, Paris 1924-25; Kunstakad. Kbh. (Sigurd Wandel, Ejnar Nielsen), sidste semester på grafisk sk. 1926-29.

Th. Hagedorn-Olsen blev på Kunstakademiet inspireret af Ejnar Nielsen til at betone det skulpturelle og monumentale i figurfremstillinger. Disse træk, en rolig, stram komposition og dæmpede, harmoniske farver har fulgt H.-O. lige siden. Brugen af sort, tunge jordfarver og den omhyggelige komposition kunne være inspireret af Othon Friesz. H.-O. benyttede også en glidende rytme og konturer som i Hammershøis og Giersings landskaber og figurbilleder, f.eks. i Moder og barn. H.-O. nærede som vennerne, Johannes Larsen og Fritz Syberg, en forkærlighed for at skildre fjordlandskaber, men tolkningen adskilte sig fra Fynboernes ved de store linier og den mørke farveholdning. H.-O.s landskaber er opbygget af få komponenter: Et himmelbånd, en stribe landskab, måske en fjord som mellemgrund og en forgrund med lav vegetation. Det horisontale betones, dog brudt af diagonale og vertikale linier i veje, bygninger, telefonpæle m.v. Det koloristiske intensiveredes bl.a. med rene farver og betoning af lyset i lokalfarven. I figurkompositionerne anvendes lysets brydninger og reflekser i figurerne, eller de fremstår blot med karakterskabende blå eller sorte konturer. H.-O.s udsmykninger handler om tilværelsens grundlæggende spørgsmål.

Udstillinger:
KE 1930-32; Charl. Forår 1932; Den frie Udst. 1933-34, 1936- 44, 1946, 1952, 1954-56, 1960, 1964, 1966-73, 1976; Rundskueudst., Kbh. 1936; Nord. Konstutst. Göteborg 1939; bien., Venezia 1942; Da. Kunst, Fyns Forum 1940; Tegneudst., Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Sommerudst. smst., 1941; Nord. Kunst., Århus 1941; Den da. Kunstudst., Oslo 1946; Å-udst. 1957; Med Dannebrogen i topp, Liljevalchs, Sth. 1961; Jyll. i da. malerkunst, Aarhus Kunstmus. 1966; Da. konst från Skovgaard till Heerup, Vikingsbergs Konstmus., Helsingborg 1970; Påsken 1974, Skive Mus. 1974; Storm og stille, Orlogsmus. Valdemars Slot 1980; Indenfor, udenfor, Mus. på Koldinghus 1981; En alternativ kunstformidling, Esbjerg Kunstmus. 1983; Det kultiverede landskab, Gl. Holtegård 1988; Kunst på muren, Nikolaj, Kbh. 1989. Separatudstillinger: A. Binger, Kbh. 1930; Johansen og Jæger, Kbh. 1932; Sv. Thomsens Kunsthdl., Kbh. 1933; Esbjerg Kunstforen. 1934 (s.m. S. Hjorth Nielsen); Arnbaks Kunsthdl., Kbh. 1936; Industripalæet, Odense 1937; Kunsthallen, Kbh. 1939; Chr. Larsen, Kbh. 1943; Jugels Udst.sal, Århus 1944; Kunstforen., Kbh. 1950; Kai Nielsen Mus., Svendborg 1951; Randers Kunstmus. m.fl. 1954 (retrosp.); Bachs Kunsthdl., Kbh. 1960; Kunsthallen, Kbh. 1962 (fam.udst.); Gal. Soer, Sorø 1973; Malernes Hus, Kbh. 1981; Willumsens Mus. 1983 (fam.udst.); Mus. for Holbæk og Omegn, 1983; Knud Grothe, Kbh. 1987; Gal. Trap, Kbh. 1991; Johannes Larsen Mus. m.fl. 1992 (retrosp.).

Andre vigtige værker:
Haven i januar (1940, Stat. Mus. for Kunst); Dogepaladsets buegang, Venedig (1949, Stat. Mus. for Kunst); Fiskere på Arnofloden (1950, Aarhus Kunstmus.);

I Roskilde Kommune har vi registereret 1 værk af Thorvald Hagedorn-Olsen (1902-1996):
 
Andre:
Gave fra Roskilde Amtssygehus, Køge. Tilhører: Roskilde Sygehus
Læs mere...
Familiegruppe