Tilbage til forsiden
Søg her: 
Skulpturer Malerier Keramik
 
Bjørn Poulsen (født 1959)

Uddannelse:
Bjørn Poulsen er uddannet på Billedskolen på Lolland i 1979-81 og har desuden studeret på Kunstakademiet i København under Willy Ørskov og Bjørn Nørgård fra 1981-88. Han har haft talrige separat- og gruppeudstillinger, har modtaget legater fra Statens Kunstfond og udført flere både private og offentlige udsmykningsopgaver. Kusntneren er desuden medlem af Grønningen.

Bjørn Poulsens skulpturelle arbejder har kroppen og arkitekturen som centrale begreber. Kroppen som arkitektur, arkitekturen som krop. Kroppen kan antage karakter af geometrisk funderet arkitektur, og tilsyneladende genkendelige arkitekturelementer kan tage form af en næsten selvstændiggjort krop med et egetliv. P.s skulpturer er, trods deres materiale- og formmæssige udforskning af problemer inden for moderne skulptur, klassiske i deres anslag. De udviser talrige kunsthistoriske referencer, som når kroppen er gennemboret af pile i ældre fremstillinger af martyrernes pinsler. Deres organiske karakter til trods forestiller P.s skulpturer ikke egentlige kroppe. Der leges med genkendelige elementer i opbygningen af skulpturen, og mange arbejder er tydeligvis båret af en eksistentiel optagethed af kroppen som bærer af liv og som rum for fylde og tomhed.

I Roskilde Kommune har vi registereret 1 værk af Bjørn Poulsen (født 1959):
 
Plast:
tilhører: Ro´s Torv
Læs mere...
Storebjørn