Tilbage til forsiden
Søg her: 
Skulpturer Malerier Keramik
 
Michael Thejll (født 1952)

Født år:
1952

Uddannelse:
Billedhugger, som især arbejder med sten i skulpturer og installationer. Thejll er uddannet ved Kunstakademiet i København 1977-84 og undervist af Albert Mertz, Hein Heinesen og Sven Dalsgaard. Thejll er især inspireret af Hein Heinesens minimalisme, og kunstværkerne hviler således i deres egen eksistensberettigelse uden nødvendigvis at have en særlig stærk tilknytning til verden.

Michael Thejll er en god repræsentant for sen-80ernes generation af billedhuggere, som fulgte direkte efter de unge vilde. Hans afsæt kan findes i Hein Heinsens minimalisme og er også inspireret af land art. T. arbejder med sted-specifikke skulpturer og installationer. Værkets forandring i tid og fremstillingsprocessens ustabilitet indlejres i T.s værker, der gerne er skabt af simple materialer som ler, i simple former. T. påberåber sig i sine installationer og skulpturer en virkning uden om eller før en intellektuel ordrig forståelse, de virker ved at rykke beskueren ind i et felt af nærvær, intuition og kropslig sansning. Hans værker er skabt for at være til, snarere end for at tilskrive eller fravriste verden en betydning.

Udstillinger:
Charlottenborgs Efterårsudstilling, 1983, 1986; The Central House of Artists, Moskva 1990; Museet for Samtidskunst, Roskilde, 1991; biennalen, Venezia, 1995.

I Roskilde Kommune har vi registereret 1 værk af Michael Thejll (født 1952):
 
Sten og bronze:
Brønd med stenkrans og figurer nede i brønden. Opstillet af Det rådgivende Kunstudvalg med støtte fra Statens Kunstfond. ...
Læs mere...
Genfortryllelsens Brønd